ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΟΙΧΤΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Η νέα βιώσιμη, ανοιχτή και πολύχρωμη πόλη»
του Καλπακίδη Δαμιανού
Εισαγωγή
Ποια είναι η Πόλη τελικά.. Eνας ορισμός; Μια περιγραφή, ένας γεωγραφικά καθοριζόμενος χώρος; Ο αδήριτος νόμος που θέλει στα δύσκολα ερωτήματα, απλές απαντήσεις εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Η πόλη είναι οι άνθρωποι της, τα χρώματα της, οι μυρωδιές , το ζωντανό κύτταρο των κοινωνιών.
Οι νέες προκλήσεις των πόλεων
Στο παρελθόν οι πόλεις καθόριζαν αν όχι μια φυλετική ομοιογένεια αλλά και καμία φορά και οικονομική. Οι πόλεις –κράτη στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσαν μια ξεχωριστή διοικητική, οικονομική και εθνική μονάδα. Σήμερα οι πόλεις αντιμετωπίζουν μια νέα πρόκληση. Την δυνατότητα προσαρμογής και ενσωμάτωσης, διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκευτικών αντιλήψεων. Οι παλαιές προκλήσεις των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων παραμένουν επίκαιρες.
Αλλά ποια πόλη θέλουμε; Ας φανταστούμε την πόλη σαν ένα πίνακα ζωγραφικής. Ποιο θα παίρναμε στο σπίτι μας; ένα γκρίζο μονότονο, με κυρίαρχο ένα χρώμα, στη περίπτωση μας μια ομάδας ανθρώπων ή έναν ζωηρό πίνακα, γεμάτο χρωματικούς συνδυασμούς. Την πόλη θα την παρομοιάσουμε ως ένα έργο τέχνης. Αυτό πρέπει να είναι το στοίχημα όσων εμπλέκονται με την πολεοδομία, χωροταξία και με τις άλλες συνιστώσες του σχεδιασμού των πόλεων. Η τέχνη αποτελεί την καλύτερη παρομοίωση με την πόλη, γιατί όσο καλές και να είναι οι μπογιές στο πίνακα ζωγραφικής, όσο καλό και αν είναι το μουσικό όργανο, σημασία έχει ο άνθρωπος και τα ερεθίσματα του. Η πόλη δεν είναι κτίρια είναι οι άνθρωποι που ζουν στα κτίρια.
Στις παλαιές πόλεις, οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στα κτίρια, ήταν κυρίως ο χώρος διαμονής. Σήμερα τα κτίρια και η πόλη με την ευρύτερη έννοια είναι η προέκταση της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου. Δεν καλύπτει μόνο τις στεγαστικές ανάγκες του, αποτελεί το δικό του χώρου που στενά συνδέεται με την προσωπικότητα του.
1
Αυτή η ποιότητα ζωής του σύγχρονου άνθρωπου, μπορεί να καλυφθεί από ένα νέο μοντέλο βιώσιμων πόλεων. Επανερχόμαστε λοιπόν πάλι σε έναν ορισμό, την έννοια του βιώσιμου. Είναι αυτονόητο ότι η σύγχρονη βιώσιμη πόλη δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια πόλη που θα εξυπηρετεί το στενό όριο της βιωσιμότητας, δηλαδή της δημιουργίας πόλεων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τις σημερινής γενιάς χωρίς να υποθηκεύουν τις μελλοντικές ανάγκες των επόμενων γενεών. Η σύγχρονη πόλη θα πρέπει να είναι ενεργειακά βιώσιμη, διοικητικά αυτόνομη, με την τεχνολογική πρόοδο αρωγό στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, με την δική της ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα. Στη σύγχρονη βιώσιμη πόλη θα ικανοποιούνται στο έπακρο οι ανάγκες των πολιτών, θα αναδύει μια νέα ηθική του σεβασμού στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: