ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ-ΚΟΡΙΝΟΣΤο δέυτερο ΦΒ στην ΠΙΕΡΙΑ σε ταράτσα στον Κορινό Πιερίας 4.83 kw
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 23510-73266

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ-ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Νίκος Μηλιώτης - Αστικό περιβάλλον και πράσινο
Για ένα δήμο φιλικό προς το χρήστη…

Οι πολίτες του δήμου μας δικαιούνται να ζουν σε ένα περιβάλλον ασφαλές και καθαρό, με περισσότερο πράσινο, περισσότερα πάρκα, περισσότερες παιδικές χαρές και χώρους αναψυχής.

Στους στόχους μας περιλαμβάνονται:

* Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) για την αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων.
* Η συνεργασία με καθηγητές ανωτάτων ιδρυμάτων για μελέτη νέων προτάσεων.
* Η αναδιοργάνωση του τμήματος Περιβάλλοντος και ο προγραμματισμός πραγματικών δράσεων
* Η ανάπλαση του πάρκου της δημοκρατίας (Ευκαρπίδη) (νέα φύτευση, παιδική χαρά, νέες θέσεις στάθμευσης κάθετα στον δρόμο για μεγαλύτερη χωρητικότητα).
* Η αξιοποίηση του αποθέματος διατηρητέων μνημείων του Δήμου μας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που τα εποπτεύουν, (αρχοντικό Τσαλόπουλου, 1ο δημοτικό σχολείο, 5ο Γυμνάσιο, Σιδηροδρομικός Σταθμός και Εργοστάσιο εμποτισμού, αρχοντικό Τσιουπλή).
* Παρεμβάσεις στα δημόσια κτίρια με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής και της ενεργειακής τους απόδοσης, κίνητρα για την εφαρμογή δράσεων και σε ιδιωτικά κτίρια (προσόψεις ηλιοπροστασίας, φυτεμένα δώματα, φύτευση κήπων).


Ανακύκλωση - Προστασία & Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος:
Προχωρούμε:

* Στη δημιουργία χώρων συγκέντρωσης αδρανών (μπάζα) και επεξεργασία για επαναχρησιμοποίησή τους (ανακύκλωση δομικών υλικών).
* Στην ανακύκλωση περισσότερων υλικών και σε καμπάνια για αύξηση της ευαισθητοποίησης και γνώσης των πολιτών για «σωστή ανακύκλωση».
* Στην τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε κάθε τετράγωνο της πόλης και σε όλους τους νέους οικισμούς του νέου δήμου.
* Στην κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων για εξοικονόμηση χώρου στον ΧΥΤΑ.
* Σε σύγχρονους πυλώνες απόθεσης απορριμμάτων στα κεντρικά σημεία της πόλης και των οικισμών.
* Σε ποιοτική αναβάθμιση και φροντίδα των ακτών με αντιρρυπαντικές δράσεις.
* Στη δημιουργία Δημοτικού Δάσους - Πάρκου (Πλατανόδασος) και σύνδεσή του με ποδηλατόδρομο με την Κατερίνη
* Στην άμεση επιστημονική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και λήψη μέτρων λόγω της επιβάρυνσης που υφίσταται σήμερα το Μαυρονέρι από παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων.
* Στην ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο ΧΥΤΑ για ευκολότερη πρόσβαση και την αποφυγή δημιουργίας αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης στο γύρω περιβάλλον.
* Σε συνεργασία με ιδιώτες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εθελοντικές ομάδες και σχολεία.

Προχωρούμε:

* Στην ανάπλαση παιδικών χαρών και στη δημιουργία νέων με σύγχρονες προδιαγραφές για μεγαλύτερη ασφάλεια.
* Στη σήμανση οδών στο νέο δήμο για διευκόλυνση στη μετακίνηση ντόπιων και τουριστών.
* Στη μελέτη για κατασκευή «δημόσιας τουαλέτας» σε επιλεγμένα σημεία της πόλης και όπου κρίνεται απαραίτη

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Νίκος Μηλιώτης - Αστικό περιβάλλον και πράσινο
Για ένα δήμο φιλικό προς το χρήστη…

Οι πολίτες του δήμου μας δικαιούνται να ζουν σε ένα περιβάλλον ασφαλές και καθαρό, με περισσότερο πράσινο, περισσότερα πάρκα, περισσότερες παιδικές χαρές και χώρους αναψυχής.

Στους στόχους μας περιλαμβάνονται:

* Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) για την αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων.
* Η συνεργασία με καθηγητές ανωτάτων ιδρυμάτων για μελέτη νέων προτάσεων.
* Η αναδιοργάνωση του τμήματος Περιβάλλοντος και ο προγραμματισμός πραγματικών δράσεων
* Η ανάπλαση του πάρκου της δημοκρατίας (Ευκαρπίδη) (νέα φύτευση, παιδική χαρά, νέες θέσεις στάθμευσης κάθετα στον δρόμο για μεγαλύτερη χωρητικότητα).
* Η αξιοποίηση του αποθέματος διατηρητέων μνημείων του Δήμου μας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που τα εποπτεύουν, (αρχοντικό Τσαλόπουλου, 1ο δημοτικό σχολείο, 5ο Γυμνάσιο, Σιδηροδρομικός Σταθμός και Εργοστάσιο εμποτισμού, αρχοντικό Τσιουπλή).
* Παρεμβάσεις στα δημόσια κτίρια με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής και της ενεργειακής τους απόδοσης, κίνητρα για την εφαρμογή δράσεων και σε ιδιωτικά κτίρια (προσόψεις ηλιοπροστασίας, φυτεμένα δώματα, φύτευση κήπων).


Ανακύκλωση - Προστασία & Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος:
Προχωρούμε:

* Στη δημιουργία χώρων συγκέντρωσης αδρανών (μπάζα) και επεξεργασία για επαναχρησιμοποίησή τους (ανακύκλωση δομικών υλικών).
* Στην ανακύκλωση περισσότερων υλικών και σε καμπάνια για αύξηση της ευαισθητοποίησης και γνώσης των πολιτών για «σωστή ανακύκλωση».
* Στην τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε κάθε τετράγωνο της πόλης και σε όλους τους νέους οικισμούς του νέου δήμου.
* Στην κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων για εξοικονόμηση χώρου στον ΧΥΤΑ.
* Σε σύγχρονους πυλώνες απόθεσης απορριμμάτων στα κεντρικά σημεία της πόλης και των οικισμών.
* Σε ποιοτική αναβάθμιση και φροντίδα των ακτών με αντιρρυπαντικές δράσεις.
* Στη δημιουργία Δημοτικού Δάσους - Πάρκου (Πλατανόδασος) και σύνδεσή του με ποδηλατόδρομο με την Κατερίνη
* Στην άμεση επιστημονική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και λήψη μέτρων λόγω της επιβάρυνσης που υφίσταται σήμερα το Μαυρονέρι από παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων.
* Στην ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο ΧΥΤΑ για ευκολότερη πρόσβαση και την αποφυγή δημιουργίας αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης στο γύρω περιβάλλον.
* Σε συνεργασία με ιδιώτες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εθελοντικές ομάδες και σχολεία.

Προχωρούμε:

* Στην ανάπλαση παιδικών χαρών και στη δημιουργία νέων με σύγχρονες προδιαγραφές για μεγαλύτερη ασφάλεια.
* Στη σήμανση οδών στο νέο δήμο για διευκόλυνση στη μετακίνηση ντόπιων και τουριστών.
* Στη μελέτη για κατασκευή «δημόσιας τουαλέτας» σε επιλεγμένα σημεία της πόλης και όπου κρίνεται απαραίτη

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Η θεωρία της «Οικουμενόπολης»-ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Η θεωρία της «Οικουμενόπολης». Η πόλη θεωρείται ως ένα φαινόμενο δυναμικό που εξελίσσεται μέσα στον χώρο και τον χρόνο, καθώς η οικιστική διόγκωση έιναι συνεχής και αναπόφευκτη. Έτσι η συνολική οργάνωση του χώρου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει αυτή την ανάπτυξη της πόλης χωρίς να προκαλείται διάλυση του αστικού ιστού της και χωρίς να χάνεται η ανθρώπινη κλίμακα. Επιπλέον, η πόλη οργανώνεται σε βαθμούς (κοινότητες διαφορετικών επιπέδων) που αυξάνονται με την παράλληλη αύξηση του πληθυσμού, δηλαδή ο 1ος βαθμός αφορά μια γειτονία 100-200 κατοίκων, ο 2ος βαθμός μια γειτονία 500-600 κατοίκων(όπως ένα μικρό χωριό) κοκ. Τελική κατάληξη είναι η γειτονία 10ου βαθμός που αποτελεί την «Οικουμενόπολη», ενώ ο 4ος βαθμός κοινότητας αποτελεί κλειστή κυψέλη με κυκλοφορία οχημάτων μόνο για προσπέλαση όπου η κυκλοφορία διέλευσης οργανώνεται περιφερεικά με αρτηρίες και αποτρέπεται από το εσωτερικό της κυψέλης με θηλειές και αδιέξοδα («κυψέλες εσωτερικής κυκλοφορίας» του Buchanan report 1960).

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

ΥΠ.ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Δ

Αγαπητοί συμπολίτες.

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η νέα αυτοδιοικητική δομή του Καλλικράτη είναι και τα περιβαλλοντικά. Η πράσινη ανάπτυξη δεν πρέπει να είναι ευχολόγιο αλλά ουσιαστική πράξη σε κάθε γειτονιά της πόλης μας. Ζητώ την υποστήριξη σας, με έναν από τους 3 ψήφους ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Κατερίνης με το συνδυασμό του Νίκου Μηλιώτη «Κατερίνη 2010 Νέος Δήμος-Νέες Δυνατότητες». Για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε την Κατερίνη, μια ανοιχτή, πολύχρωμη και βιώσιμη πόλη. Μια πόλη που οι χώροι πρασίνου θα είναι το σημείο αναφοράς. Οι ελεύθεροι χώροι για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, η ουσιαστική εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης, η ανάδειξη των περιαστικών δασών, η προστασία των υδάτινων πόρων, οι καθαρές ακτές, το νοικοκύρεμα της πόλης είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε.
Για εμένα το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής είναι τα στοιχεία που θέλουμε οι πολίτες για την νέα Κατερίνη . Ως νέος άνθρωπος θεωρώ ότι είναι ή ώρα της γενιάς μας! Είναι ώρα δημιουργίας.
Σας καλώ όλους μαζί να προσπαθήσουμε!

Σας ευχαριστώ .
Καλπακίδης Κυρ. Δαμιανός
Περιβαλλοντολόγος Msc.

To πλήρες κείμενο για την πόλη
http://www.nea-poli.gr/page/default.asp?id=716&la=1

Σημ. Το έντυπο μπορεί να ανακυκλωθεί

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΒΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Ημερίδα συζήτησης και προβληματισμού, την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010, ώρα 6.30 μ.μ., στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συνεδριακού Κέντρου Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ)

Όσοι συμμετέχουμε στην ένωση πολιτών "Φίλοι του Περιβάλλοντος Πιερία 2008" έχουμε από καιρό διαπιστώσει ότι η παράνομη υλοτομία είναι μια διαρκής απειλή για τα δάση της περιοχής μας. Το πρόσφατο κρούσμα βίαιης συμπεριφοράς στους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας που επιχειρούσαν να ελέγξουν φορτίο παράνομης ξυλείας, δεν είναι η μοναδική ένδειξη.

Οι "Φίλοι του Περιβάλλοντος" έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης των συμπολιτών μας και συμμετοχής στην αντιμετώπισή του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό και θέλοντας να προκαλέσουμε συζήτηση και προβληματισμό για το σοβαρό αυτό ζήτημα και γενικότερα για τη σωστή διαχείριση του πολύτιμου δασικού πλούτου της Πιερίας, οργανώνουμε ημερίδα με πρόσκληση ειδικών επιστημόνων και γενικό θέμα: "Ο δασικός μας πλούτος: θα υπάρχει και αύριο;".

Η ημερίδα θα γίνει την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010, στις 6.30 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ), στην αίθουσα του 1ου ορόφου.

Τα θέματα των εισηγήσεων και οι προσκεκλημένοι ομιλητές είναι:

* Οι μακροπρόθεσμες ωφέλειες από την αειφορική διαχείριση των δασών
Πέτρος Κακούρος, Δρ Δασολογίας, Συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

* Δάση και βιοποικιλότητα
Δημήτρης Μπούσμπουρας, Βιολόγος, Ερευνητής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

* Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις της ελληνικής δασοπονίας
Νίκος Γρηγοριάδης, Δρ Δασολογίας, Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών.

Μετά τις ομιλίες, θα ακολουθήσει συζήτηση και σύντομες τοποθετήσεις όσων συμπολιτών μας επιθυμούν να συμβάλουν στη συζήτηση και την προσπάθεια καλύτερης προστασίας και διαχείρισης των δασών της Πιερίας. Επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή υποψηφίων τόσο των Δημοτικών όσο και των Περιφερειακών συνδυασμών, για να ενημερωθούν αλλά και να εκθέσουν τις απόψεις τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του δάσους.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμβάλουν στη συζήτηση και τον προβληματισμό για τη διαφύλαξη και την ορθολογική διαχείριση του πολύτιμου δασικού μας πλούτου.

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΟΙΧΤΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Η νέα βιώσιμη, ανοιχτή και πολύχρωμη πόλη»
του Καλπακίδη Δαμιανού
Εισαγωγή
Ποια είναι η Πόλη τελικά.. Eνας ορισμός; Μια περιγραφή, ένας γεωγραφικά καθοριζόμενος χώρος; Ο αδήριτος νόμος που θέλει στα δύσκολα ερωτήματα, απλές απαντήσεις εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Η πόλη είναι οι άνθρωποι της, τα χρώματα της, οι μυρωδιές , το ζωντανό κύτταρο των κοινωνιών.
Οι νέες προκλήσεις των πόλεων
Στο παρελθόν οι πόλεις καθόριζαν αν όχι μια φυλετική ομοιογένεια αλλά και καμία φορά και οικονομική. Οι πόλεις –κράτη στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσαν μια ξεχωριστή διοικητική, οικονομική και εθνική μονάδα. Σήμερα οι πόλεις αντιμετωπίζουν μια νέα πρόκληση. Την δυνατότητα προσαρμογής και ενσωμάτωσης, διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκευτικών αντιλήψεων. Οι παλαιές προκλήσεις των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων παραμένουν επίκαιρες.
Αλλά ποια πόλη θέλουμε; Ας φανταστούμε την πόλη σαν ένα πίνακα ζωγραφικής. Ποιο θα παίρναμε στο σπίτι μας; ένα γκρίζο μονότονο, με κυρίαρχο ένα χρώμα, στη περίπτωση μας μια ομάδας ανθρώπων ή έναν ζωηρό πίνακα, γεμάτο χρωματικούς συνδυασμούς. Την πόλη θα την παρομοιάσουμε ως ένα έργο τέχνης. Αυτό πρέπει να είναι το στοίχημα όσων εμπλέκονται με την πολεοδομία, χωροταξία και με τις άλλες συνιστώσες του σχεδιασμού των πόλεων. Η τέχνη αποτελεί την καλύτερη παρομοίωση με την πόλη, γιατί όσο καλές και να είναι οι μπογιές στο πίνακα ζωγραφικής, όσο καλό και αν είναι το μουσικό όργανο, σημασία έχει ο άνθρωπος και τα ερεθίσματα του. Η πόλη δεν είναι κτίρια είναι οι άνθρωποι που ζουν στα κτίρια.
Στις παλαιές πόλεις, οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στα κτίρια, ήταν κυρίως ο χώρος διαμονής. Σήμερα τα κτίρια και η πόλη με την ευρύτερη έννοια είναι η προέκταση της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου. Δεν καλύπτει μόνο τις στεγαστικές ανάγκες του, αποτελεί το δικό του χώρου που στενά συνδέεται με την προσωπικότητα του.
1
Αυτή η ποιότητα ζωής του σύγχρονου άνθρωπου, μπορεί να καλυφθεί από ένα νέο μοντέλο βιώσιμων πόλεων. Επανερχόμαστε λοιπόν πάλι σε έναν ορισμό, την έννοια του βιώσιμου. Είναι αυτονόητο ότι η σύγχρονη βιώσιμη πόλη δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια πόλη που θα εξυπηρετεί το στενό όριο της βιωσιμότητας, δηλαδή της δημιουργίας πόλεων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τις σημερινής γενιάς χωρίς να υποθηκεύουν τις μελλοντικές ανάγκες των επόμενων γενεών. Η σύγχρονη πόλη θα πρέπει να είναι ενεργειακά βιώσιμη, διοικητικά αυτόνομη, με την τεχνολογική πρόοδο αρωγό στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, με την δική της ξεχωριστή πολιτισμική ταυτότητα. Στη σύγχρονη βιώσιμη πόλη θα ικανοποιούνται στο έπακρο οι ανάγκες των πολιτών, θα αναδύει μια νέα ηθική του σεβασμού στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ!!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 . ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ
2000
Αριθμός 6 8265 /2000
Θέμα Ερμηνεία και εφαρμογή του Π.Δ. 256/1998: Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α' 116) "Περί κατηγοριών Μελετών".
Κείμενο Με το Π.Δ. 256/1998 (ΦΕΚ 190/Α/1998) στις κατηγορίες μελετών που προβλέπονται στο Π.Δ. 541/1978, προστέθηκε νέα κατηγορία, η "υπ1 αριθ. 27 με τίτλο: "Περιβαλλοντικές Μελέτες".

Η νέα αυτή ευρύτερη κατηγορία μελετών εξειδικεύεται, με τρόπο ενδεικτικό, στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νέου αυτού Π.Δ.

Με αφορμή ερωτήματα - αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων γύρω από, την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω Π.Δ. που μας υποβλήθηκαν από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες της Χώρας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ..1 και 2α του Π.Δ 256/1998, στην κατηγορία μελετών 27 με τίτλο "Περιβαλλοντικές Μελέτες", περιλαμβάνονται όχι μόνον οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για δημόσια έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται από φορείς του Δημόσιου Τομέα, αλλά και οι ΜΠΕ για, ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες, που υπάγονται στην πρώτη (Α1) κατηγορία (Ομάδα Ι και Ομάδα II) της ΚΥΑ 69269/5387/1990. Η ουσία των παραπάνω διατάξεων έγκειται στο γεγονός ότι εφεξής, τα διάφορα είδη περιβαλλοντικών μελετών δεν είναι δυνατόν να καταρτίζονται από επιστήμονες ανεξαρτήτως ειδικότητος και λοιπών επιστημονικών εφοδίων αλλά, αντιθέτως, τίθενται - για πρώτη φορά όσον αφορά την ευρύτερη αυτή κατηγορία μελετών - σύνολο ορισμένων επιστημονικών προϋποθέσεων και προσόντων που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των μελετητών ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική επάρκεια, αρτιότητα και εγκυρότητα αυτών. Και φυσικά η επιδίωξη αυτή για την ποιότητα των μελετών δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά έχει προφανώς ως απώτερο στόχο την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανωτέρω άποψη βρίσκει επαρκέστατο έρεισμα τόσο στις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24) όσο και στις σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, άρθρο 1 παρ. 1 και 2),
τέλος δε στις διατάξεις του ν.1650/1986 (άρθρα 1,2 και 3) και στις εκτελεστικές αυτού κανονιστικές διατάξεις που ακολούθησαν (ΚΥΑ 69269/5387/1990 κ.α.)

2.Κατ εφάρμόγήν των ανωτέρώ οι υπηρεσίες του δημοσίόυ, των Ν.Π.Δ.Δ, των ΟΤΑ, τών Δήμοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος, στις περιριπτώσεις που αναθέτουν "Περιβαλλοντικές Μελέτες" (άρθρο 1 παρ.2 του Π.Δ 256/1998), οφείλουν να απευθύνουν τις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μελετητές της κατηγορίας 27 του Π.Δ. 256/1998, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 716/1977, όπως ισχύει. Ως προς τα έργα και τις δραστηριότητες που εκτελούνται/αναπτύσσονται από ιδιωτικούς φορείς, οι συναφείς ΜΠΕ επιβάλλεται, ομοίως, να ανατίθενται σε μελετητές της νέας ως άνω κατηγορίας 27 που καθιερώνεται με το Π.Δ 256/1998.

3. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή είτε πρόκειται για δημόσια είτε για ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των οποίων ο χαρακτήρας και οι ειδικότερες πτυχές τους καθιστούν επιστημονικά αναγκαία τη χρησιμοποίηση ειδικών συνεργατών, θα πρέπει στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.Δ 256/1998, οι σχετικές ΜΠΕ να συνυπογράφονται και από επιστήμονες - ειδικούς συνεργάτες με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

4. Δεδομένου ότι από την καθιέρωση των νέων ρυθμίσεων του Π.Δ 156/1998 μέχρι σήμερα έχει παρέλθει χρόνος επαρκής για την κατάρτιση και κατάθεση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχαν ανατεθεί πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την έγκριση της κατηγορίας αυτής των μελετών, οφείλουν εφεξής να μην παραλαμβάνουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αν δεν έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από μελετητές ή τους νόμιμους εκπροσώπους γραφείων μελετών, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο μελετητή της κατηγορίας 27 του Π.Δ 256/1998.

5. Η συνδρομή των προσόντων του νέου πτυχίου της Γ.Ε.Μ στο πρόσωπο του συγκεκριμένου εκάστοτε μελετητή (μελετητή ατομικώς ή Γραφείου Μελετών συγκροτημένου από ατομικά πτυχία Μελετητών) θα πιστοποιείται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία ο ανωτέρω μελετητής θα βεβαιώνει ότι είναι κάτοχος του νέου πτυχίου, με συγκεκριμένη αναφορά στον αριθμό του πτυχίου του, στο χρόνο κτήσης αυτού και στη διάρκεια της ισχύος του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

1. Που μπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα;

Το Πρόγραμμα αφορά συστήματα μέχρι 10 kWp, στο δώμα ή τη στέγη (συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών) κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας νησιά.

2. Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει ΦΒ σύστημα; Προϋποθέσεις.

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος.

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από το διαχειριστή μετά από συμφωνία του συνόλου των ιδιοκτητών ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ΦΒΣ στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται.

Επιπλέον, όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το ΦΒΣ χρησιμοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες). Η ικανοποίηση των θερμικών αναγκών του κτιρίου (θέρμανση – ψύξη και ζεστό νερό χρήσης) είναι εξίσου σημαντικές και θα πρέπει ο καθένας να το συνυπολογίσει στο πλαίσιο και της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου που θα επηρεάσει την αξία του.

Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα του θερμοσίφωνα για μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χρήσιμη θερμότητα αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου και για αυτό η ύπαρξή του θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη της ΦΒ εγκατάστασης στο Πρόγραμμα.

3. Πως υλοποιείται η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών ή η παραχώρηση του χώρου σε ένα συνιδιοκτήτη;

Με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

4. Σε παλιά πολυκατοικία χωρίς κανονισμό πως μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταικό;

Και πάλι με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.

5. Αν κάποιος είναι κύριος του δικαιώματος ανοικοδόμησης επί του δώματος (υψούν) μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του φωτοβολταικό σύστημα;

Όχι, γιατί το δικαίωμα αυτό δεν εμπεριέχει και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας, η οποία μέχρις ότου ανοικοδομηθεί ο υπεράνω όροφος, παραμένει κοινόκτητη και κοινόχρηστη.

6. Κάποιος έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας. Μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του το σύστημα;

Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.

7. Διαδικαστικά θέματα : Συμβάσεις, φορολογικά (εκπτώσεις, δήλωση φόρου εισοδήματος κλπ).

Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή. Δεν απαιτείται καμία ενεργειακή άδεια που έχουμε για τους μεγαλύτερους σταθμούς.

Για τη σύνδεση του ΦΒ και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός απευθύνεται στις τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ υπογράφοντας 2 αντίστοιχες συμβάσεις μία για την τοποθέτηση ουσιαστικά του μετρητή και μία για την πώληση της ενέργειας.

8. Φορολογικά θέματα.

H μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο.

Ο πολίτης παραγωγός – καταναλωτής δεν θα έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι.

9. Πολεοδομικά : τι σημαίνει έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α’ 308) όπως κάθε φορά ισχύει και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Οι όροι εγκατάστασης θα ορισθούν με εγκύκλιο του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

10. Κόστη.

Όλα τα κόστη συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο κόστος ανά εγκατεστημένο kW που είναι περίπου τα 5.000 € ανά kW (και με καλή έρευνα αγοράς μπορεί να περιοριστεί στα 4.000 € ανά kW). Το μόνο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω κόστος είναι το πιθανό κόστος για την ασφάλιση του εξοπλισμού από δολιοφθορά κλπ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις πλείστες των περιπτώσεων ο εξοπλισμός καλύπτεται με εγγύηση μεγαλύτερη των 10 ετών.

11. Ρολόγια ΔΕΗ : Πόσα, σχέση ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ, ποιος πληρώνει το ρολόι;

Θα τοποθετηθεί ένα νέο ρολόι με διπλό μετρητή για μέτρηση της παραγόμενης από τη Φ/Β εγκατάσταση ενέργειας και της μικρής απορροφούμενης ενέργειας από τον inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (π.χ. κάμερα, συναγερμός). Το κόστος για το ρολόι βαρύνει τον παραγωγό όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ η οποία να θυμίσουμε ότι είναι μια Α.Ε. Άλλωστε το κόστος σύνδεσης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 500 € και άρα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το κόστος εγκατάστασης του Φ/Β.

12. Παραδείγματα εγκαταστάσεων με το κόστος επένδυσης ανά τεχνολογία και την απόσβεση.

Σε έναν συνηθισμένο τύπο ταράτσας 100 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 5-7 kW τεχνολογίας π.χ. πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή λιγότερο άνετα ένα ίδιας ισχύος τεχνολογίας thin film. Το κόστος μπορεί να περιοριστεί κάτω από τα 25.000- 35.000 € (5.000€/kw) και η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,55 €/ kWh) και την παραγόμενη ενέργεια (1 kW παράγει κατά μ.ο. 1.300 kWh/ ετησίως).

Παράλληλα, η απαιτούμενη ενέργεια για την κατανάλωση ενός νοικοκυριού είναι 5.000- 7000 kwh/ ετησίως που κοστίζει 0,12€/ kwh, και αντιστοιχεί σε παραγόμενη ενέργεια 5-7 kw από ΦΒ σύστημα.

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας γίνεται ταυτόχρονα με αυτή της καταναλισκόμενης. Η εκκαθάριση γίνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ ή άλλο κάτοχο άδειας προμήθειας, ο οποίος για το σκοπό αυτό ενεργεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου σχετική πιστωτική εγγραφή.

Με τον λογιστικό συμψηφισμό των εσόδων από την παραγόμενη ενέργεια και του κόστους της καταναλισκόμενης ενέργειας, ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα είναι πιστωτικός.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Περίπτωση που κάποιος εγκαταστήσει σε 80 τμ. 5 kw που κοστίζουν 25.000 €, πάρει δάνειο για το μισό κόστος (12.500 €) με ευνοϊκούς όρους δεδομένης της 25ετης σύμβασης και εγκαταστήσει το ΦΒ σύστημα:

5 Kw * 1300 kwh* 0,55 €/kwh = 3.575 € έσοδα/ετησίως

Από αυτά αφαιρούνται περί τα 1.500 € αποπληρωμή δάνειου και συντήρηση του εξοπλισμού. Οπότε, καθαρά έσοδα 2.100 €/ ετησίως, που σημαίνει απόσβεση των δικών του χρημάτων σε 5-6 χρόνια.

Από την άλλη ένα μέσο νοικοκυριό (με ηλεκτρικές συσκευές και φωτισμό) καταναλώνει μ.ο. 5.000 kWh/ετησίως.

5.000 kwh* 0,12 €/kwh= 600 € κόστος/ετησίως.

13. Πως θα γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας του πωλούμενου ρεύματος με τον λογαριασμό κατανάλωσης της ΔΕΗ;

Το αντίτιμο πώλησης του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο, μειούμενο κατά το ποσό του συνολικού λογαριασμού της ΔΕΗ, θα παρουσιάζεται σε πιστωτικό λογαριασμό της ΔΕΗ και θα εισπράττεται από τον κύριο του ΦΒ συστήματος. Αν κύριος του συστήματος είναι η διαχείριση της πολυκατοικίας, τότε το σύστημα θα συνδέεται με τον κοινόχρηστο μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ και τα έσοδα θα εισπράττονται από το διαχειριστή και θα κατανέμονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.

14. Νησιά.

Βούληση της κυβέρνησης είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτό είναι τεχνικά πιο δύσκολο καθώς απαιτεί ειδική προετοιμασία σε κάθε νησί. Επιπλέον το θέμα σχετίζεται και με τη δυνατότητα απορρόφησης της ισχύος από το δίκτυο σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, θα η αντιμετώπιση του θέματος το συντομότερο δυνατό.

15. Εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στο Υπουργείο θα υπάρχει βάση με τα στοιχεία του τεχνικού κόσμου που ασχολείται με τα ΦΒ. Η ένταξη στη βάση θα γίνεται με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου, σε κάθε όμως περίπτωση η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην ελεύθερη αγορά.

16. Μπορούν να παραγγείλω αύριο και να περιμένω την ΚΥΑ;

Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ΚΥΑ θα εκδοθεί άμεσα. Είναι θέμα προσωπικής απόφασης η παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν υφίσταται κριτήριο επιλεξιμότητας αφού δεν θα υπάρχει επιδότηση κεφαλαίου από κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

17. Πότε θα βγει η ΚΥΑ;

Η ΚΥΑ θα εκδοθεί άμεσα, το σχέδιο είναι έτοιμο, το αργότερο σε 10-15 μέρες.

18. Είναι έτοιμη η ΔΕΗ;

Η ΔΕΗ θα αναλάβει όλο το βάρος της υλοποίησης του προγράμματος το μηχανογραφικό της σύστημα προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις και με την έκδοση της ΚΥΑ θα είναι καθ’ όλα έτοιμη.

19. Υπάρχει περιορισμός ισχύος;

Μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις έως 10 kW και σε πρώτη φάση δεν θα υπάρχει άνω όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στη επικράτεια. Είναι πιθανό να υπάρξει μελλοντικά απόφαση για να τεθεί κάποιο άνω όριο συνυπολογίζοντας και η συνολική ισχύ των σταθμών μεγαλύτερου μεγέθους.

20. Υπάρχει επάρκεια ΦΒ στην αγορά;

Δραστηριοποιούνται γύρω στις 200 εταιρείες. Σημαντικό είναι ότι υλοποιούνται και 5 ελληνικές παραγωγικές μονάδες με δυναμικότητα παραγωγής πανέλων 200 MW.

21. Υπάρχει επιχορήγηση;

Όχι. Η τιμή που πωλείται το ηλεκτρικό ρεύμα στο Δίκτυο είναι πολύ ευνοϊκή και δεν απαιτεί επιχορήγηση. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν μπαίνει στη διαδικασία προετοιμασία φακέλου, αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου, κτλ.

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Πράσινη ανάπτυξη και περιβάλλον

Πράσινη ανάπτυξη και περιβάλλον
*των Καλπακίδη Κ. Δαμιανού & Χαλκιά Κ. Σταυρούλα- Περιβαλλοντολόγοι Msc.
oikodiacheirisi@gmail.com

Η 5 Ιουνίου είναι η ημέρα που τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στο περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο η προστασία του περιβάλλοντος προκαλεί το ενδιαφέρον πολιτών και ΜΜΕ. Στην ζωή μας μπήκαν λέξεις όπως αειφορία, κλιματική αλλαγή, οικολογία και πολύ έντονα προσφάτως στη χώρα μας η πράσινη ανάπτυξη. Σήμερα όλος ο πλανήτης θα συζητήσει και θα διαβάσει άρθρα για την ανάγκη προστασία του περιβάλλοντος, τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, καταστροφολογίες ακραίων και γραφικών που αυτοαποκαλούνται ως οικολόγοι.
Η επιστημονική αλήθεια που πρέπει να υπερασπιστούμε εμείς οι περιβαλλοντολόγοι, συνοψίζεται στα εξής. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια αέναη μάχη κυρίως με την απληστία και την αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου. Τα φυσικά συστήματα και οι κύκλοι της φύσης, σίγουρα έχουν διαταραχθεί με ευθύνη κυρίως του ανθρώπου.
Ο πλανήτης θα ξαναβρεί την ισορροπία του, όπως κάνει εκατομμύρια χρόνια τώρα, το ζητούμενο είναι σε τι κατάσταση θα είναι ο άνθρωπος, όταν επέλθει η ισορροπία! Ως επιστήμονες περιβαλλοντολόγοι, θα πρέπει να αναζητήσουμε τις λύσεις εκείνες που θα οδηγήσουν σε μια αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Να αναζητήσουμε λοιπόν τις επιμέρους ισορροπίες σε αυτήν την δύσκολη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος.
Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μια τέτοια λύση. Δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε πρωτόγνωρο. Έστω και αν στην σύγχρονη Ελλάδα το μάθαμε (όπως και άλλα πράγματα) πολύ αργότερα σε σχέση με άλλα κράτη.
Τι εννοούμε με τον όρο πράσινη ανάπτυξη.
Είναι η ανάπτυξη (οικονομική-κοινωνική-πολιτισμική) που σέβεται και αξιοποιεί το περιβάλλον με αειφορικό τρόπο. Την ανάπτυξη που δεν θεωρεί το περιβάλλον εμπόδιο, αλλά σύμμαχο. Η πράσινη ανάπτυξη συμβαίνει χιλιάδες χρόνια. Πάντα ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τους φυσικούς πόρους για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και την θέληση του για πρόοδο, προσέχοντας όμως να μην γίνει με τέτοιο τρόπο που θα το στερήσει στα παιδιά του. Σήμερα η πράσινη ανάπτυξη είναι η ευκαιρία της χώρα μας. Μια πράσινη ανάπτυξη, η οποία πρέπει να περάσει οριζόντια και στους πολίτες.
Μερικές από τις δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν με υπευθυνότητα είναι:
Η ανάπτυξη των φωτοβολταικών συστημάτων σε στέγες και σκεπές σε οικίες και επιχειρήσεις, η ανάπτυξη του οικοτουρισού, η προώθηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιχειρήσεις (ISO 14001,EMAS,GREEN KEY), η περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης, η κομποστοπόιηση οργανικών απορριμμάτων σε κάθε σπίτι, ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος Δήμος και ΟΤΑ, η επιχείρηση που τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπουν οι περιβαλλοντικές μελέτες, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, όχι μόνο στα παιδιά και στους ενήλικες . Τέλος και πιο σημαντικό η υπευθυνότητα του πολίτη.
Ο πολίτης είναι αυτός που με την στάση του και την συμπεριφορά, θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη. Είναι η εθνική μας ευκαιρία. Ας μην την βάλουμε σε κομματικά καλούπια, τοπικιστικές εμμονές και δημοσιοϋπαλληλικές λογικές. Να αναλογιστεί ο καθένας μας προσωπικά, τι κάνει αυτός για το περιβάλλον που θα παραδώσει στα παιδιά του. Οι επιστήμες του περιβάλλοντος είναι ένας καινούριος κλάδος, ας δώσουν την ευκαιρία σε μια νέα επιστήμη να προτείνει και να εφαρμόσει τις λύσεις.
Η 5 Ιουνίου να είναι η ημέρα του περιβάλλοντος και του πολίτη, όχι άλλα ευχολόγια, ημερίδες, εκθέσεις φωτογραφίες. Πράξη τώρα!

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑ

Αρκούδα στο μαντρί


Οι φήμες λένε…

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στη Σφηκιά Ημαθίας αρκούδα που μπήκε στο μαντρί κτηνοτρόφου, της έδωσε ξυλιές κι αυτή τον γρατζούνισε, πάλεψε μαζί του χωρίς να τον τραυματίσει, κι έφυγε παίρνοντας μαζί της 5 κατσίκια!


Η αλήθεια είναι…

Ότι η αρκούδα δεν επιτίθεται ποτέ πρώτη σε άνθρωπο.


Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ έσπευσε στην περιοχή και στο μαντρί του κ. Σωκράτη Γραμματικού. Τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ συνόδευσαν στην επιτόπια έρευνα, ο δήμαρχος Μακεδονίδος, κ. Γιάννης Δάλλας, ο Δασοφύλακας του Δασαρχείου Βέροιας κ. Μιχάλης Αρσενάς κι ο εκπρόσωπος της Ομάδας Παρέμβασης Βέροιας, κ. Φώτης Αργυρίου.


Ο ίδιος ο κτηνοτρόφος μας διαβεβαίωσε ότι ποτέ δεν είδε την αρκούδα καθώς και ότι η αρκούδα ποτέ δεν μπήκε στο μαντρί.

Ο άνθρωπος που βόσκει τα γιδοπρόβατα του κ. Γραμματικού είδε μια θηλυκή αρκούδα με 2 μικρά σε απόσταση τριών μέτρων από το κοπάδι. Τρόμαξε ο βοσκός κι έφυγε τρέχοντας, το ίδιο κι η αρκούδα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στον πανικό κάποια γίδια απομακρύνθηκαν από το κοπάδι.


Οι κάτοικοι τρόμαξαν από την ξαφνική επανεμφάνιση της αρκούδας μετά από περίπου 100 χρόνια στην περιοχή τους. Η Σφηκιά είναι μια ημιορεινή περιοχή με υψόμετρο 610 μέτρα στα Πιέρια Όρη, μιας από τις περιοχές όπου πρόσφατα επανεμφανίστηκε η αρκούδα.


Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ενημέρωσε τους κατοίκους για τις μεθόδους πρόληψης ζημιών από αρκούδα καθώς και πρακτικές ομαλής συμβίωσης που θα κρατήσουν την αρκούδα στο δάσος αλλά δεν θα της επιτρέψουν να προσεγγίσει κατοικημένους οικισμούς.


Το ελπιδοφόρο είναι ότι οι κάτοικοι της Σφηκιάς έχουν αποδεχθεί τη σπουδαιότητα της εμφάνισης της αρκούδας, και έχουν διάθεση να προστατεύσουν το ζώο και το βιότοπό του από πιθανούς κινδύνους. Κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας που ζουν κοντά στο βιότοπο της αρκούδας δέχονται συχνά τέτοιες περιστασιακές επισκέψεις αρκούδας. Στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου μάλιστα έχει στηθεί άγαλμα της αρκούδας καθώς τόσο στην πλατεία όσο και σε κατοικίες της περιοχής Κήπων συχνά επισκέπτονται οι αρκούδες. Στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, στην Καλλιθέα Γρεβενών και αλλού συμβαίνει το ίδιο.

Ανάλογα περιστατικά είχαμε πρόσφατα στα Κρύα Νερά Καστοριάς, στη Μικρή Γότυστα Ιωαννίνων, στην Ολυμπιάδα Πτολεμαΐδας και αλλού. Η ανθρώπινη ζωή αξιολογείται πάνω από κάθε τι, η διαφύλαξη της περιουσίας πρέπει να αφορά σε προληπτικά μέτρα και η αρμονική συμβίωση με την άγρια ζωή θα επιτευχθεί.


Ας ελπίζουμε ότι η αρχική αμηχανία και ο φόβος των κατοίκων και σε άλλες περιοχές θα δώσουν τη θέση τους στην περηφάνια για την εμφάνιση της καφέ αρκούδας, του σπάνιου και πολύτιμου αυτού είδους στον τόπο τους.


Επικοινωνία για δημοσιογράφους: Βάσω Πετρίδου: 2310 555920


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Αν δεις αρκούδα…


Η παράδοση λέει ότι η συνάντηση με αρκούδα σημαίνει υγεία και καλοτυχία.


Για να μειωθεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος συνάντησης με ένα μεγάλο ζώο, όπως η αρκούδα, στο δάσος θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει ότι:


*

Η αρκούδα έχει εξαιρετική όσφρηση, πολύ καλή ακοή και όχι τόσο καλή όραση
*

Έχει εξαιρετική μνήμη και νοημοσύνη
*

Ο ζωτικός της χώρος είναι 100-150 χλμ 2 για ένα θηλυκό και έως και παραπάνω από 400 χλμ 2 για ένα αρσενικό άτομο.
*

αν δεν ενοχληθεί, ακολουθεί συγκεκριμένη ρουτίνα στις καθημερινές της μετακινήσεις: χρησιμοποιεί την ίδια όχθη ρεματιάς και τον δασικό δρόμο για τις μετακινήσεις της, το ίδιο μονοπάτι για να πάει στη φωλιά της, τους ίδιους οπωρώνες για να βρει φρούτα.
*

Η όρθια στάση της είναι συμπεριφορά ανίχνευσης ή και φόβου και όχι εκδήλωση επίθεσης


Αυτά σημαίνουν πως αντιλαμβάνεται εύκολα τον γύρω της χώρο και συνήθως καταλαβαίνει πολύ νωρίτερα την παρουσία του ανθρώπου από ότι ο άνθρωπος τη δική της παρουσία και απομακρύνεται.


Σε περίπτωση συνάντησης ανθρώπου-αρκούδας υπάρχει ένας βασικός κανόνας :


Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ από τον άνθρωπο


Αυτό σημαίνει:

1.

Κρατάμε την ψυχραιμία μας
2.

Μένουμε ακίνητοι
3.

Δεν παίρνουμε «απειλητικά» αντικείμενα όπως πέτρες, κλαδιά κτλ.
4.

Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά αναγνωρίζοντας την «κυριαρχία» της αρκούδας στο χώρο
5.

Σε άμεση θέα προς την αρκούδα, προσπαθούμε να φανούμε μεγαλύτεροι
6.

Δεν τρέχουμε
7.

Σε περίπτωση στενών χώρων δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της «κόβουμε» το δρόμο


Το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι να τα σκεφθούμε όλα τα παραπάνω η αρκούδα θα έχει φύγει.


Εφόσον η αρκούδα επισκέπτεται τακτικά μια κατοικημένη περιοχή:

*

Φροντίστε να κάνετε συνεχώς θόρυβο εφόσον βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο ή να μιλάτε διαρκώς.
*

Μαζεύετε τα σκουπίδια από τους εξωτερικούς χώρους, τις πλατείες, τις αυλές των σπιτιών καθώς και ότι άλλο μπορεί να αποτελεί τροφική πηγή για την αρκούδα και επομένως να την ελκύει στην περιοχή.
*

Καθαρίστε υπολείμματα από περυσινή σοδειά που μπορεί να υπάρχουν σε γειτονικά χωράφια.


Να θυμάστε ότι η αρκούδα κινείται κυρίως από το σούρουπο ως την αυγή καθώς και ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την περιοχή ως πέρασμα.


Ενημερώστε τις τοπικές αρχές: Δήμο, Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία


Ενημερώστε τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ στα τηλέφωνα 2310 555920 (Δε ως Πα, 9.00-17.00) και 23860 41500 (κάθε μέρα –εκτός Τετάρτης- και τα σαββατοκύριακα 9.00-17.00).