ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Παράταση μέχρι 15 Μαίου για τις αρδευτικές και υδρευτικές γεωτρήσεις


Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, μέχρι 15 Μαΐου 2013»

Δεν υπάρχουν σχόλια: