ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Επιστημονικό Δυναμικό

Διαχειριστές Περιβάλλοντος και Φυσ.Πόρων (ΠΕ)
(Αντικείμενο- Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος -Μ.Π.Ε- Διαχείρισης Οικοσυστημάτων -Περιβαλλοντικής ενημέρωσης-Α.Π.Ε)

Μηχανικούς Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (ΤΕ)
(Αντικείμενο – Υπηρεσίες τεχνικού Ασφαλείας και γεωτεχνικών μελετών, συστημάτων περιβαλλοντικής πιστοποίησης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων)

Υπέυθηνος
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Διαχειριστής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων-Μηχανικός Περιβάλλοντος Παν/μίο Ιωαννίνων
Μsc Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών ΑΠΘ-Παν/μίο Πατρών-Παν/μιο Ιωαννίνων (Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου 27)
Έχει εργαστεί σε προγράμματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος καθώς και ως επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Μ.Κ.Ο και Ν.Π.ΙΔ. Επίσης διδάσκει σε προγράμματα ενηλίκων, αντικείμενα διαχείρισης περιβάλλοντος. Το επιστημονικό ενδιαφέρον του είναι το θέμα των κλιματικών αλλαγών σε οικοσυστήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: