ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΙΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΑΤΙΚΗΣ

WWW.OPENGOV.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: