ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας


Όλοι οι χρήστες σηµείων υδροληψίας υποχρεούνται µέχρι τις 15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ, µέσω του δήµου τους, ενώ µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2014 καλούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ 2410538169 και 2351073266

Δεν υπάρχουν σχόλια: